Ordinær generalforsamling

torsdag, 25. februar klokken 19:00
25. februar kl. 19:00 til 20:00
Online

Indkaldelse til Generalforsamling i Holbæk Karate-Do.

Afholdes online. Tilmeldte deltagere modtager et link til online deltagelse.

Alle medlemmer, der er fyldt 12 år og ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder har stemmeret. Medlemmer under 12 år kan udøve deres stemmeret via forældre/værge.

 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding påkrævet

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ”2020”

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5. Fastsættelse af kontingent 2021

     a. Ingen ændringer

     b. Godkendelse af kontingent 2021

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af

    a. Formand (Simon) – På valg- Ønsker genvalg

    b. Næstformand (Lars )– På valg. Ønsker genvalg.

    c. Kasserer (Peter) – Ikke på valg.

   d. Bestyrelsesmedlemmer - På valg. Nanna Skov ønsker ikke genvalg

   e.  Bestyrelsesmedlem (Rene) - Ikke på valg.

8. Eventuelt

Tilmeldingsfrist:

24. februar 2021 kl. 00:00
Tilmeldingsfristen er overskredet