Ordbog


A
Age Stigende, opadgående
Age uke Opadgående parade
Antai Ligevægt, stabilitet
Ashi Ben, fod
Ashi barai Benfejning, fodfejning
Ashi kubi Ankelled, fodled
B
Bo Stav
Budo Krigskunstens vej
C
Chudan Brystområdet
D
Dachi Stilling, f.eks. kiba dachi
Do Vej (Mental/åndelig vej)
Dogi Andet ord for "Gi". "Do" betyder vej.
Dojo Træningssal
Dojo kun 5 etiske regler for karate-do
E
Embusen Fast mønster knyttet til de enkelte kata
Empi Albue
Empi uchi Slag med albuen
F
Fumi At træde, trampe
Fumikomi Indtræde, inddreje (trampe ned over f.eks. lårben)
G
Gedan Nedre region, nedadgående
Gedan barai/uke Nedadgående parade
Gi Traditionel træningsdragt
Gohon kumite 5 skridts kamp
Gyaku Modsat, omvendt
Gyaku kaiten Hofte rotationen og teknikken udføres modsat
Gyaku zuki Modsat stød
H
Haishu Oversiden af hånden
Hajime Begynd, start
Hanmi Siden, halvfrontal stilling
Heisoku dachi Stilling, fødderne helt samlet
Hidari Venstre
Hiji Albue
Hiki Trække tilbage
Hiki ashi At trække underbenet tilbage
Hiki te At trække armen (hånden) tilbage
Hiza Knæ
Hiza geri Knæspark
I
Ichi En, 1
Ikken hissatsu At dræbe med et stød
Ippon En stk., 1 point
J
Jodan Øvre del, hovedet
Ju Ti, 10
Jun kaiten Hofte rotationen og teknikken følges ad
Jushin Tyngdepunkt
Juji uke Parade med krydsede håndled
Jiyu ippon kumite 1. skridts frikamp
Jiyu kumite Frikamp
K
Kagi zuki Krogslag, kroget stød
Kaiten Rotation
Kakato Hæl
Kamae Kampstilling
Kara Betyder "tom"
Kara te do Den tomme hånds vej
Keage Snapspark
Kekomi Stampspark
Kiai Kampråb, fuld kime
Kiba dachi Rytterstilling
Kihon Basisteknik, grundteknikker
Kihon ippon kumite Grundlæggende 1 skridts kampøvelse
Kime (Kimeru) Kontrol af vejrtrækning, åndedræt. - Kraftkoncentration, fokusering
Kiritsu Stående (Rejs jer op)
Kizami zuki Stød med forreste hånd
Koshin Tilbage, baglæns
Kokutsu dachi Bagudrettet stilling
Kosa dachi Stilling med krydsede ben
Koshi Fodpude, kan også betyde hofte
Koshi Kaiten Hofte rotation
Kubi Hals
Kumite Kamp
Kyu Elevgrader
M
Mae Forlæns, forfra
Mae geri Frontspark
Mawashi Cirkel, bue
Mawashi geri Cirkelspark
Mawashi zuki Cirkelstød
Mawate Vende rundt
Migi Højre
Mizu nagare kamae Det flydende vands stilling
Mokusu Meditation
Mokusu Yamae Meditation slut
Morote uke 2 hånds parade
Musubi dachi Stilling, hælene samlede, fødderne peger ca. 45 grader udefter
N
Neko ashi dachi "Kattepote stilling"
Nukite Spydhånd
O
Obi Bælte
Oi zuki Stød under bevægelse
Oss, Osu Hilsen, Ja, Nej, (Multi ord!)
Otagai ni rei Der bukkes og vises respekt eleverne imellem
R
Ren zuki Flere stød efter hinanden
Renzoku-waza Kontinuerlige teknikker (kombinationer)
S
Sageru At bevæge sig baglæns
Sanbon kumite 3 skridts kampøvelse
Seiken Knytnæve
Seiza Knælende stilling
Sempai Tiltaleform af højere graduerede i dojo eller hjælpe instruktør
Sempei ni rei Der bukkes og vises respekt overfor Sempai
Sensei Tiltaleform for lærer/instruktør, overhoved/cheftræner for dojo
Sensei ni rei Der bukkes og vises respekt overfor Sensei
Shomen Fremefter, front
Shuto Håndkant
Shuto uchi slag med håndkant
Shuto uke Håndkantsparade, sværdhånds parade
Sokuto Fodkanten
Soto uke Udvendig parade
T
Tachikata Ben form (specifikt omkring stillinger, ben og fødder)
Tai sabaki At anvende sin krop på en sådan måde, at angrebet undgås, samtidig med at man bringer sig i position til et kontra angreb
Tate mawashi ushi Vertikalt slag til siden
Tate shuto uke Vertikal håndkants parade
Te Hånd
Te kubi Håndled
Teisho Nederste del af håndfladen
Teisho uchi Slag med nederste del af håndfladen
Tettsui Hammerhånd, lillefingersiden af den knyttede hånd
Tobi geri Flyvende spark
Tokui kata Favorit kata
U
Uchi Slag
Uchi uke Indvendig parade, underarmsparade
Uke (Ukeru) At modtage
Uraken Bagside (oversiden af den knyttede hånd)
Uraken uchi Slag med bagsiden af hånden
Ushiro Bagved, bagud
Ushiro geri Spark bagud
W
Waza Teknik
Wazari Halvt point
Y
Yamae Stop
Yoko Siden
Yoko geri Spark til siden
Yoko geri keage Snapspark til siden
Yoko geri kekomi Stampspark til siden
Yoko mawashi uchi Horisontalt slag til siden
Yori ashi Glidende fødder
Z
Zenshin Fremad, forlæns
Zanchin At være parat
Zenkutsu dachi Frontalstilling, fremadrettet stilling
Zuki Stød