Referat fra Generalforsamling 25. februar 2021

 1. Valg af dirigent og referent

  • Referent: Nanna Skov

 2. Årsberetning fra formanden

  • Formanden lægger årsberetningen op efter GF

 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

  • Kasserer Peter fremlægger og gennemgår regnskab

  • 41.500 på klubbens konto primo marts

  • Stoppet indbetalinger pga. COVID-19

  • Tilskud er godkendt fra Holbæk Kommune + lokaletilskud

  • Regnskab godkendes

 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

  • Kasserer Peter fremlægger og gennemgår budgetforslag

  • Budgetforslag godkendes

 5. Fastsættelse af kontingent 2020

  • Ingen ændringer – godkendes

 6. Behandling af indkomne forslag

  • Bestyrelsen foreslår en omrokering i bestyrelsens poster – godkendes

  • Frank overtager kasserer posten, Peter overtager formandsposten og Simon overtager bestyrelsesmedlemsposten

 7. Valg af:

  • Formand (Simon) - på valg - ønsker genvalg

   • Genvælges

  • Næstformand (Lars) - på valg - ønsker genvalg

   • Genvælges

  • Kasserer (Peter) - ikke på valg

  • Bestyrelsesmedlem (Nanna) - på valg - ønsker ikke genvalg

   • Frank Arlet ønsker at opstille til posten som bestyrelsesmedlem - Frank vælges ind

  • Bestyrelsesmedlem (Rene) - ikke på valg

 8. Eventuelt

  • Hvilken retning arbejder bestyrelsen på, for at fastholde medlemmerne og hvordan formes klubbens fremtid

   • Bestyrelsen arbejder mod at styrke sammenholdet i klubben via sociale arrangementer. Og forventer at genoptage samme strategi efter genåbningen.

   • Derudover fortsættes den ugentlige Zoom-træning og på sigt afholdes udendørstræninger

  • Hvilke breddetiltag arbejdes der på til vi åbner op i klubben igen

   • Aktivitetsudvalget har en liste med arrangementer, aktiviter mm., som de fortsætter med efter genåbningen

    • Grillaften, vinsmagning for voksne, overnatning for børn + unge i klubben, klublejr, fælles ture ud til andre aktiviter eks. EscapeRoom

   • Fast årshjul med fast juleafslutning, sommerfest, stævner, gradueringer, fastelavn mm.

 9. Generalforsamlingen godkendes